De dokter is afwezig van 13/08/2021 tem 29/08/2021

Le médecin est absent du 13/08/2021 au 29/08/2021 inclus


De vervangers, les remplaçants:


Oostende :

Dr. Jeroen Stubbe

059/70.62.73

Elisabethlaan 407


Oostende:

Huisartsenpraktijk "Medisch Huis"

059/50.41.10

Nieuwpoortsesteenweg 556


Oostende  Centrum :

Huisartsenpraktijk "Het Centrum"

059/70.17.23

Louisastraat 2 bus 2


Bredene : 

Huisartsenpraktijk Groenendijk

059/33.06.98

Groenendijkstraat 27


Gelieve U zoveel mogelijk zelf naar de dokter te begeven op afspraak,

 en enkel in uiterste nood een huisbezoek aan te vragen.

Bedankt voor Uw begrip.


Tijdens het weekend, en tussen 19u en 07u, gelieve te bellen naar de medische wachtdienst

Pendant le weekend, et entre 19h et 07h, veuillez téléphonez au service de garde

059/70.97.98

Instroom nieuwe patiënten.

De praktijk kan helaas niet alle aanvragen om patiënt te worden aanvaarden.

Dit teneinde de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te waarborgen.

Elke nieuwe aanvraag dient telefonisch te gebeuren op weekdagen tussen 14u30 en 17u30 op het telefoonnummer 059/80.14.28

Aangemaakte profielen zonder voorafgaand overleg zullen steeds geweigerd worden!

Elke aanvraag zal individueel behandeld worden.

Met dank voor Uw begrip,

Dr. Rob Pulinckx

Algemene drukte in kabinet.

De toegenomen drukte in het kabinet is U wellicht ook opgevallen. Dit is een algemeen gegeven in Oostende. Hierbij maakten een aantal onder U de opmerking dat de agenda op sommige dagen al heel vroeg op de dag gevuld is. Ik stel dat samen met U vast. Het is belangrijk dat U - indien mogelijk - Uw afspraak tijdig inplant. Echter bij dringende gevallen mag U steeds telefonisch contact opnemen met Uw dokter om Uw probleem te bespreken. Er wordt dan gezocht naar de meest passende oplossing voor alle partijen.

Dr. Rob Pulinckx  

Griepvaccinatie

Midden oktober start de jaarlijkse griepvaccinatie.

U laat zich ideaal tussen 15 oktober en eind november vaccineren.

Door de algemene drukte zal de vaccinatie dit jaar georganiseerd worden buiten de gewone consultaties.

U wordt verzocht hiervoor telefonisch een afspraak te maken met Uw huisarts. 

U kunt zich dus NIET zelf inboeken op de agenda hiervoor.

Mvg,

Dr. Pulinckx

Opvolgen testresultaat corona.

U kan zelf Uw resultaat opvolgen op COZO

hiervoor maakt U gebruik van de uitleg op volgende pagina.


https://www.cozo.be/cozocovid19


Na de testafname varieert de tijd tot bekendmaking van Uw persoonlijk resultaat.

Doorgaans duurt het 24 tot 48u voor het resultaat bekend is, afhankelijk van de drukte in de labo's.

Uw resultaat wordt steeds bevestigd door mij aan U persoonlijk tussen 07u en maximaal 21u.

Na 21u worden er geen resultaten meer doorgebeld! 

Gelieve NIET zelf te bellen naar mij om Uw resultaat op te vragen!!!

Alvast dank voor Uw begrip.

Huisartsenpraktijk Dr. Pulinckx

Opnieuw zelf afspraak maken.

De evolutie van de pandemie laat een eerste aanpassing in de werking toe.

Vanaf woensdag 27 mei 2020 wordt de elektronische agenda opnieuw opengesteld.

ENKEL de patiënten met NIET-VIRALE KLACHTEN kunnen zelf een afspraak maken.

Indien U virale klachten heeft, of bij de minste twijfel, dient U nog steeds TELEFONISCH OVERLEG TE PLEGEN en zal Uw dokter samen met U zoeken naar de best passende oplossing.

Onaangekondigd op consult komen met virale klachten kan niet toegelaten worden vanwege het grote maatschappelijk belang! 

We moeten zorgen voor elkaar met respect voor onze medemensen!

Het is veilig om naar het kabinet te komen en dat moet zo blijven.

Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid opnemen!

Tot nader order wordt U geacht een mondmasker te dragen, zonder uitzondering!

Het mondmasker wordt gedragen vanop straat. maw U betreedt het gebouw NIET zonder mondmasker.

Ik wil iedereen bedanken voor de reeds geleverde inspanningen en de waardering die ik afgelopen periode mocht ervaren. Enkel samen kunnen we door deze crisis raken. Uw individuele inspanning draagt bij aan de totaal oplossing. Ondanks het feit dat deze crisis lang duurt moeten we alert en waakzaam blijven. 

Indien de agenda volzet blijkt mag U uiteraard steeds bellen om samen te kijken voor een oplossing.

ELK bezoek is onderhevig aan duidelijke regels. (zie onderstaand)

Richtlijnen voor bezoek aan het kabinet

- Voor VIRALE KLACHTEN of bij de MINSTE TWIJFEL moet U telefonisch overleg plegen met de dokter ! 

- De agenda mag enkel zelf gebruikt worden door patiënten voor NIET-VIRALE KLACHTEN. 

- Uw dokter blijft beschikbaar en is Uw eerste aanspreekpunt ! 

- U kan mij steeds bereiken via de telefoonnummers 059/280142 en 059/801428

- Houd er rekening mee dat een goed uitgeruste dokter in het belang is van iedereen.

- Probeer dus zoveel mogelijk Uw vragen te stellen tussen 8u 's morgens en 19u 's avonds, en tijdens de week.

- Bereid U gesprek voor en blijf concreet

- Houd er rekening mee dat door het grote aantal telefoons de wachttijd kan oplopen

Indien U een afspraak hebt om naar het kabinet te komen, respecteer dan zeker volgende richtlijnen:

- Het dragen van een mondmasker is VERPLICHT ! U draagt het masker vanop de straat!

- Het gebouw betreden zonder masker is NIET TOEGELATEN!

- Gelieve pas zeer kort voor het uur van Uw geplande afspraak het kabinet te betreden.

- Vermijd zo dat U onnodig lang in de wachtzaal moet zitten!

- Uw afspraak is persoonlijk. Breng dus geen extra patiënten mee.

- Worden er extra mensen ziek die ook een consultatie wensen? Bel dan om Uw afspraak te herplannen!

- Indien U toch te vroeg bent wacht dan in de wagen of doe een kleine wandeling.

- Wacht zeker niet in de inkom van het gebouw!

- Het streefdoel is om enkel de te behandelen patiënten in het kabinet toe te laten, tenzij strikt noodzakelijk! 

- Minderjarigen mogen door 1 volwassen begeleider vergezeld worden.

Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen, gelieve deze dus strikt te respecteren!

mvg,

Dr.Pulinckx Rob